WhatsApp : +96893722500

اقتصاد عمان تاحد زيادي متكي به درآمدهاي نفتي است . درحال حاضر برابر آمارهاي موجود 68 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را عايدات نفتي تشكيل مي دهد.

حجم درآمدهاي نفتي عمان دربودجه سال 2011 به ميزان 4956 ميليون ريال عماني ودرآمدهاي گازي آن درهمين سال 920 ميليون ريال عماني است كه 13 درصد از درآمد ناخالص داخلي اين كشوررا دربرمي گيرد. سياست هاي اقتصادي عمان درقالب برنامه پنجساله اقتصادي به اجرا درمي آيد . سال 2011 اولين سال برنامه هشتم توسعه اقتصادي عمان براي دوره ( 2010-2015 ) بود. برابر اين برنامه عمان راهبردهاي كلان؛

ثبات اقتصادي ومالي ، تغيير نقش دولت دراقتصاد و گسترش مشاركت بخش خصوصي ( راهبرد خصوصي سازي) ، تنوع منابع اقتصادي درآمد ملي ، جهاني سازي اقتصاد عمان (عمان در اكتبر 2000 ميلادي به سازمان تجارت جهاني ملحق شده است ) ، ارتقاء مهارت نيروي كارعمان و توسعه منابع انساني.

بخش صنعت سنگ بناي راهبرد بلند مدت توسعه كشور ( 2020-1996 ) براي نيل به تنوع منابع درآمدملي و كاهش وابستگي به نفت است . برنامه هفتم توسعه عمان شرايط بسيارمناسبي را براي سرمايه گذاران خارجي پيش بيني كرده است .

مجتمع " دهكده دانش "  درمسقط جهت توسعه ظرفيت هاي فنآوري شركت هاي عماني با تشريك مساعي مؤسسات ژاپني و آلماني تاسيس و گسترش يافته است.

شهروندان عماني از استاندارد هاي مناسب معيشتي برخوردارند ، با اين حال به دليل ذخاير محدود نفتي ، آينده نامطمئني را درپيش رودارند.

منابع ديگر درآمدي :

منابع كشاورزي و صنعتي تنها يك درصد ازدرآمدهاي صادراتي عمان را دربرمي گيرد ، اما تنوع درآمدي يكي از اولويت هاي دولت عمان است.

بيشترين محصولات كشاورزي عمان ؛ خرما، ليموترش ، حبوبات وسبزيجات است ولي باتوجه به مساحت يك درصدي زيركشت اراضي ، عمان همچنان يك وارد كننده تمام عيار محصولات غذائي است.

عمان داراي ذخائر نفتي اثبات شده نفت به ميزان 5/5 ميليارد بشكه ميباشد كه اين كشور را دررتبه بيست و چهارم دربين كشورهاي نفت خيز قرار مي دهد.

ذخاير گازي اثبات شده عمان 5/849 ميليارد مترمكعب مي باشد و بدين لحاظ دررتبه 28 كشورهاي جهان قراردارد.

منابع معدني

منابع معدني عمان مشتمل بركروميت ، دولوميت، روي، سنگ آهك، سنگ گچ ، سيليكون ، مس، طلا، كبالت و آهن مي باشد.

صنايع معدني عمان درخصوص بعضي ازمنابع فوق بعنوان بخشي ازتوسعه ملي ، سهم حوزه معدن را درتوليد ناخالص ملي و نيز ايجاد اشتغال افزايش داده است .

مطالعات اقتصادي انجام شده بر روي معادن سيليس دروادي بووا و ابوتن درمنطقه وسطا ، وجود 28 ميليون تن سيليس را دردوسايت مزبور تاييد مي كند.

بعلاوه ديگرمطالعات صورت گرفته براي توليد منيزيم ازسنگ معدن دولوميت ، طرح فرآوري مشتقات سنگ آهن ، پروژه تهيه نقشه هاي زمين شناختي منطقه شرقيه ، طرح اقتصادي طلاي قابل بهره برداري معادن طلا ومس درناحيه قايزين ، مطالعه برروي مواد اوليه سيمان درولايت هاي دقم وصور براي بهره برداري درصنعت سيمان عمان و بررسي ها براي ساختمان جديد آزمايشگاه موادمعدني درمنطقه قلا از استان مسقط از فعاليتهاي حوزه معدن مي باشد.

صنايع

شركت هاي صنعتي صحار، صور، نزوي، وبريمي منابع لازم را براي گسترش صنايع تامين مي كنند. تامين گازطبيعي براي شركت هاي صنعتي صحار و صلاله درگسترش صنايع متكي به منابع عظيم انرژي بسيار مؤثراست . معافيت مالياتي بعنوان محركي در سرعت بخشيدن به گسترش اين شهركها اعطا مي شود. با اين اوصاف سهم 15% درتوليد ناخالص داخلي براي بخش صنعت تا 2020 پيش بيني مي شود.

برنامه هاي توسعه

اقتصاد عمان بواسطه مجموعه اي ازبرنامه هاي توسعه از آغاز سال 1976 بطور اصولي متحول گرديده است. بافرمان سلطان قابوس چشم انداز 2020 براي اقتصاد عمان تهيه گرديده است . اين چشم انداز 25 ساله ازپايان اولين مرحله برنامه توسعه اي عمان يعني ( 1995 – 1970 ) آغاز ودرراستاي حفظ و تامين رشد و رفاه عمان اهداف بلند مدتي را دنبال ميكند.

موافقت نامه تجارت آزاد با آمريكا كه ژانويه 2009 رسميت يافته ، موانع تعرفه اي كليه كالاهاي مصرفي و صنعتي را رفع نموده و حمايت قوي از سرمايه گذاري تجاري خارجي را درعمان تامين مي كند.

برخي از شاخص هاي اقتصادي عمان :

درآمدهاي حاصل ازسرمايه گذاري هاي دولتي عمان درسال 2011 ميلادي 480 ميليون ريال عماني بوده است كه تغيير 10 درصدي نسبت به سال گذشته داشته است.

-        توليد ناخالص داخلي : بيش از 66 ميليارد دلار

-        ميانگين درآمد سرانه :00 5/21 دلار

-        نرخ رشد اقتصادي : حدود 6 درصد .

-    نرخ تورم : براساس آخرين آمارها 4/3 درصد . ( كارشناسان علت افزايش تورم را ناشي از روند صعودي قيمت نفت و تراكم اجراي برنامه هاي توسعه اي عمان ميدانند ).

-        ذخايرنفت :5/5 ميليارد بشكه .

-        ذخاير گاز طبيعي : 5/849 ميليارد مترمكعب .

-        ذخاير مس : حدود 15 ميليون تن

-        ذخاير سيليس : 28 ميليون تن

-        ذخاير شيلات : 5/4 ميليون تن .

-        ميزان كل واردات : 2/18 ميليارد دلار

-        ميزان كل صادرات : 32 ميليارد دلار

شركاي مهم تجاري عمان : امارات، ژاپن، ايتاليا، عربستان، انگليس، آمريكا، چين وكره جنوبي ( سهم ايران درمبادلات تجاري با عمان كمتر از يك درصد ميباشد )

آدرس ارتباطی ما

آدرس : عمان ، مسقط ، الخوض ، خیابان مزون،ساختمان 528،طبقه3،واحد 34

تلفن : 93722500 (968+)

تلفن : 96030405 (968+)

ایمیل : info@goldengategroups.com